Tietosuojaseloste

Tietosuojalauseke

Tietosuojasi on meille tärkeää! Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme mitä henkilökohtaisia tietoja Lahden Aluetaksi Oy (jäljempänä Lahden Aluetaksi) voi kerätä sinulta, kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme, kun käytät palveluitamme ja miten me käytämme näitä tietoja. Lisäksi kerromme oikeuksistasi ja siitä mitä vaikutus mahdollisuuksia sinulla on.

Lahden Aluetaksi on velvollinen noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä ja EU: n yleistä tietosuoja-asetusta. Osana näitä perustavanlaatuisia velvoitteita, me Lahden Aluetaksissa olemme sitoutuneet pitämään meille uskotut luottamukselliset tiedot luottamuksellisena, sekä suojaamaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi.

 

Miten keräämme henkilötietoja?

Pääsääntöisesti keräämme henkilökohtaiset tietosi suoraan sinulta. Esimerkiksi silloin, kun olemme vuorovaikutuksessa puhelimitse tai henkilökohtaisesti, kun käytät tai tilaat eri palveluitamme, kun lähetät meille kirjeenvaihdon (myös sähköpostitse), kun täytät lomakkeen tai kyselyn, kun tilaat julkaisujamme, kun käytät verkkosivustoamme tai sosiaalisen median sivustoja.

Joskus meidän on ehkä kerättävä henkilötietosi kolmannelta osapuolelta. Esimerkiksi kuljetuspalveluidemme asiakkaana, voit toimia tilaajana, matkustajana tai näiden palveluiden maksajana. Palvelutapahtumasta riippuen tämä voi olla yksi tai useampi henkilö palvelun eri vaiheissa. Voimme esimerkiksi kerätä henkilötietojasi edustajaltasi, palvelun tilaajalta tai työnantajaltasi, jos he ovat asiakkaamme.

Jos et anna meille pyydettyjä henkilötietoja, emme välttämättä pysty täyttämään tai toimittamaan pyydettyä palvelua. Tällainen henkilötietojen keruu perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen tai palvelun tilaajan ja palveluntarjoajan väliseen sopimukseen.

Lisäksi tietoja voidaan joskus kerätä ja ylläpitää rekistereihimme yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, palveluntarjoajilta (esim. Suomen Asiakastieto Oy) sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tällainen käsittely on välttämätöntä meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi.

Joskus tietojesi käsittely voi olla tarpeen myös lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai esimerkiksi turvallisuuden takaamiseksi.

 

Mitä henkilötietoja keräämme?

Tietoja tallentuu yrityksemme tietojärjestelmään monissa eri tilanteissa, riippuen missä roolissa asiointi tapahtuu ja mitä palvelujamme asiakas käyttää.

Kuljetuspalveluiden osalta tallennamme tietoja, kuten matkan lähtö- ja kohdeosoitteet, matkan ajankohta, tilaajan ja/tai matkustajan yhteystiedot, mahdollisesti tilaajan ja matkustajan nimi sekä muut matkaa koskevat lisätiedot ja tarvittavat lisäohjeet kuljettajalle.

Henkilörekisterimme sisältävät asiakkuuden tai muun yhteyden mukaan ryhmiteltynä mm. seuraavia henkilötietoja:

 • nimiä, työtehtäviä, puhelinnumeroita, osoitetietoja sekä muita yhteystietoja
 • asiakashistoria, yhteydenotot ja palautteet
 • tilauksiin, laskutukseen ja mahdollisiin taksikortteihin liittyvät tiedot
 • tarpeen vaatiessa, myös henkilön syntymäaika tai henkilötunnus
 • suoramarkkinointikiellot ja suostumukset, sekä:
 • muut mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat tiedot

Lapsen tai nuoren huoltajalta tarvitaan etukäteen lupa ennen lapsen tietojen tallentamista henkilötietoja sisältävään järjestelmään. Tämän tyyppinen tietojen tallentaminen saattaa tulla kyseeseen, mikäli kuljetustilausten hallinnassa matkustajana on lapsi, jonka tietoa halutaan kuljetustilauksen yhteyteen tallentaa.

Autoilijoista ja kuljettajista keräämme perustietojen (mm. yrityksen tiedot, henkilön nimi, yhteystiedot, erityyppiset järjestelmän tunnistenumerot jne.)  lisäksi ajoneuvolaitteiston kautta tietoja, kuten auton työvuoro- ja tilamerkintöjä sekä sijaintitietoja. Ajoneuvot ovat siis paikannuslaittein varustettuja.

Työnhakijoilta ja koulutuksiimme hakeutuvilta henkilöiltä kerätään asioinnin tyypin mukaan myös työhistoria- sekä koulutustaustatietoja.

Yleissääntönä pidämme, että emme lainkaan kerää tai käsittele “arkoja henkilökohtaisia tietoja”. Mikäli kuitenkin luovutat meille arkoja henkilökohtaisia tietoja, käsitellään tietoa ainoastaan siinä yhteydessä, missä olet tietoa meille luovuttanut.

Lisäksi palvelunumeroihimme soitetut puhelut tallennetaan palvelun laadun kehittämistä varten.

Lahden Aluetaksi saattaa myös käyttää pysyvästi tai määräaikaisesti sijoitettua kameravalvontaa (tallentamatonta tai tallentuvaa kuvaa) taksiliikenteelle keskeisimmissä sijainneissa, joihin yleisöllä on vapaa pääsy.

 

Mihin kerättyjä henkilötietoja käytetään?

Käytämme henkilötietojasi vain tässä tietosuojalausumassa ilmoitettuihin tarkoituksiin, jollei meillä ole erityistä suostumustasi muihin käyttötarkoituksiin.

Lahden Aluetaksi kerää, säilyttää ja käyttää henkilötietoja useisiin tarkoituksiin, kuten:

 

 • tarjotaksemme sekä toimittaaksemme ammattitaitoisia ja monipuolisia palveluja
 • vastataksemme tilauksiisi, pyyntöihisi tai kyselyihisi
 • asiakkuutesi järjestämiseen ja vahvistaaksemme henkilöllisyytesi
 • ylläpitääksemme kontaktia asiakkaidemme ja muiden yhteyshenkilöidemme kanssa sekä pitääksemme heidät ajan tasalla palveluistamme ja muista tapahtumista
 • kohdistaaksemme asiakkaille yksilöllisiä markkinointiviestejä, jotka perustuvat heidän verkkosivujen käyttöön
 • hakeaksemme palautetta
 • tehdäksemme tutkimuksia, kehittääksemme palveluitamme sekä liiketoimintaamme
 • suorittaaksemme sisäisiä tilastollisia analyysejä, mukaan lukien tietokannat ja verkkosivut
 • rekrytointi- ja koulutustarkoituksiin
 • täyttääksemme kaikki sääntelyvelvoitteet
 • hoitaaksemme sopimuksista johtuvat velvoitteemme
 • ym. liiketoimintaan liittyviin tarkoituksiin

 

Ylläpidämme kaikista henkilörekistereistämme myös erillisiä tietosuojaselosteita, joissa kunkin henkilörekisterimme henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeudelliset perusteet on kerrottu vielä tarkemmin.

Tutustu siis myös asiakasrekisterimme ja markkinointimme tietosuojaselosteisiin .

Evästekäytäntö

Sivuston käyttäjä (Vierailija) antaa sivustoa käyttäessään suostumuksensa sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen allaolevan mukaisesti:

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (15.6.2004 N:o 516/2004) ja etenkin sen 1. luvun 1., 7. ja 9. momentin mukaisesti tällä sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata.

Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin (remarketing). Tällaisen markkinoinnin päämääränä on tiedottaa yrityksen ajankohtaisista palveluista sellaisille organisaatioille jotka ovat vierailleet yrityksen sivuilla aikaisemmin.

Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Vierailija voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista käsin, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä näin ollen ole suositeltavaa. Vierailija voi myös milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.

Vierailijoille voidaan kohdentaa käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia Google Inc:n Ads-järjestelmää hyödyntäen. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa siirretään tällä sivustolla käytetyistä käyttäjäevästeistä laadittuja listoja Googlen Display-verkostoon. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa noudatetaan Google Inc:in Aihepiiriin perustuvan mainonnan mainostuskäytäntöä jonka viimeisin versio on luettavissa osoitteessa http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 .

Vierailija voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Ads-markkinoinnin osoitteessa http://google.com/ads/preferences .

Mihin henkilötietoja siirretään tai luovutetaan?

Henkilötietoja voidaan siirtää Lahden Aluetaksin verkoston sisällä, käyttäessämme toimittajia tai alihankkijoita. Tietoja siis siirretään tai luovutetaan, jos se on välttämätöntä palvelumme tarjoamiseksi tai esimerkiksi lain määräysten toteuttamiseksi.

Esimerkiksi kuljetuspalveluidemme asiakkaan tietoja siirretään välityspalveluumme liittyneille autoille vain siltä osin, kuin on välttämätöntä tilatun palvelun tarjoamiseksi. Nouto-osoitteen lisäksi palvelun tilaajan (ja/tai matkustajan) puhelinnumero on esimerkiksi yksi tällainen olennainen tieto, jotta kuljettajalla on tarvittaessa mahdollisuus ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Me emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Joidenkin teknisten ratkaisujemme osalta, osa palveluista saattaa kuitenkin sijaita tuon alueen ulkopuolella. Tällöin mahdolliset siirrot toteutetaan tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

 

Miten henkilötietoja suojataan ja säilytetään?

Lahden Aluetaksilla on henkilötietojen suojaamiseksi käytössään kaikki asianmukaiset organisatoriset sekä tekniset menetelmät (mm. tietoturvapolitiikat ja -menettelyt, palomuurit, järjestelmien käyttäjävalvonta sekä toimitilojen kulunvalvonta jne.). Säilytämme tietoja sekä sähköisissä, että manuaalisissa aineistoissa ja saatamme joissain tapauksissa käyttää tietojen ylläpidossa alihankintaa, kuten esimerkiksi teknisiä palveluntarjoajia.

Henkilötietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joille on työtehtäviensä puolesta annettu oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja heidän on pidettävä yllä tällaisten tietojen luottamuksellisuutta.

Käytössämme ovat myös kaikki kohtuulliset keinot sen varmistamiseksi, että sinulta kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjemme mukaisesti.

Lisäksi toteutamme kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

 

Sinun oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojesi käsittelyn suhteen:

 

 • oikeus saada vahvistus siitä, että käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei
 • oikeus peruuttaa suostumuksesi, kun henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella
 • oikeus saada kopio henkilötiedoistasi
 • oikeus saada oikaistua ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
 • oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä
 • oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
 • oikeus milloin tahansa kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely profiloinnin tai suoramarkkinoinnin tarkoituksissa
 • oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että rekisterinpitäjällä ei ole mitään oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa sääntelyä

 

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, otathan yhteyttä osoitteeseen: tietosuoja@lahdenaluetaksi.fi

 

Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Päivitämme tätä tietosuojalauselmaa, sitä täydentäviä tietosuojaselosteita sekä muita toimintaohjeita aina tarpeen ja harkintamme mukaan. Päivittäminen on tarpeen mm. toimintamme kehittyessä tai esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Jos teemme muutoksia, ilmoitamme muutoksen tai muutoksen päivämäärän tietosuojalausumassa.

Suosittelemme, että tarkistat tämän tietosuojalausekkeen säännöllisesti tarkistaaksesi, onko henkilötietojesi käsittelyssä tapahtunut muutoksia.

 

Päivitysloki:

Lauseke julkaistu 25.5.2018.

Lauseke päivitetty 22.4.2020 (Tekstiä jäsennelty ja muotoiltu uudelleen kohdassa: ”Miten keräämme henkilötietoja?”, tekstiä tarkennettu kohdassa: ”Mitä henkilötietoja keräämme?”).

Lauseke päivitetty 7.5.2020 (Tietosuojavastaavan yhteystiedot, verkkosivustojen evästekäytännöt (uudet kotisivut)).

 

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai vaatimuksia henkilötietojesi käsittelyn suhteen, niin otathan yhteyttä tietosuojavastaavaamme:

 

Lahden Aluetaksi Oy (Y-tunnus: 0587608-7

Tyynentie 12

15230 Lahti

Toimiston vaihde: 03 821 9800

 

Tietosuojavastaava:

tietosuoja@lahdenaluetaksi.fi