Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus (Traficomin määräyksen täyttävä)

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus pitää sisällään 14 tunnin teoriakoulutuksen (jos olet saanut ammattiajoluvan 1.7.2018 jälkeen) sekä 7 tunnin käytännön koulutuksen (kaikille pakollinen). Erityisryhmien kuljettajakoulutusta vaaditaan tällä hetkellä kuljettajilta, jotka ajavat Kelan maksamia kyytejä. Koulutus tulee olla suoritettuna 1.1.2024 mennessä riippumatta käytössä olevasta ajokalustosta.

Koulutuksemme teoriaosuus (14h) sisältää sidosryhmien kanssa yhteistyössä toteutettua materiaalia, miten toimia erityisryhmien kanssa ja käytännön koulutuksessa (7h) käymme erityisryhmien vaatimuksia käytännön harjoitteiden kautta. Koulutuksen tarkoituksena on kasvattaa kuljettajien valmiuksia toimia erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa turvallisesti ja laadukkaasti. Koulutuksen teoria osuus (14h) on mahdollista suorittaa etäopiskeluna verkkoyhteyden kautta. Koulutuksen käytännön osuus (7h) on suoritettava lähiopetuksena koulutuspaikalla. Koulutuksen suorittamisesta ilmoitetaan Traficomin rekisteriin. Koulutukseen on tultava aikataulujen mukaisesti paikalle eikä myöhästyneitä oteta mukaan koulutukseen. Myöhästymisestä johtuvasta koulutuksen peruuntumisesta ei hyvitetä koulutusmaksua takaisin.

Koulutukset voi suorittaa seuraavasti:

  • lähikoulutuksena 14h teoriaosuus sekä 7h käytännön osuus (tätä suositellaan)
  • etäkoulutuksena 14h teoriaosuus ja lähikoulutuksena 7h käytännön osuus (linkki 14h teoriaosuuden etäkoulutukseen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla)
  • lähikoulutuksena pelkkä 7h käytännön osuus.

Koulutuspaikkana Tyynentie 12, Lahti.

Kaikki koulutuspäivät ovat intensiivisiä (klo 08-16) sisältäen ruokatauon jonka aikana on mahdollisuus käydä syömässä lähistöllä

Hintatiedot (1.1.2024 alkaen)

  • koko 21h koulutus (14h teoria lähi-/etäkoulutuksena + 7h käytäntö lähikoulutuksena): 430€/hlö + alv24% + Traficomin veroton käsittelymaksu (18,50€/hlö)
  • pelkkä 7h käytännön koulutus lähikoulutuksena: 180€/hlö + alv24% + Traficomin veroton käsittelymaksu (18,50€/hlö)
  • kaikkiin hintoihin lisätään Traficomin veroton käsittelymaksu (18,50€/hlö) sekä voimassa oleva arvonlisävero.

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuja vastaa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Mahdolliset muutokset ilmoittautumiseen/osallistumiseen on tehtävä kirjallisesti koulutus@lahdenaluetaksi.fi -osoitteeseen seitsemän (7) vuorokautta ennen koulutuksen ajankohtaa tämän jälkeen tulleisiin ilmoituksiin lisäämme 10€ käsittelymaksun. Tämän jälkeen tulleista muutoksista veloitamme 50€+alv%/muutos. Ilmoittautumisen voi perua veloituksetta kaksi viikkoa (14vrk) ennen koulutuksen alkua (kirjallisesti koulutus@lahdenaluetaksi.fi  -osoitteeseen). Muussa tapauksessa koulutuksesta veloitetaan täysi osallistumismaksu. Koulutuksen ollessa täynnä ilmoitamme siitä sähköpostilla uuden koulutusajankohdan sopimiseksi. Koulutus voidaan peruuttaa järjestäjän taholta ennen koulutuksen ajankohtaa ilman korvausvelvollisuutta. Koulutuksen peruuntumisesta tiedotetaan osallistujia ja samalla esitetään vaihtoehtoista koulutusajankohtaan. Koulutuksesta tehdään merkintä Traficomin reksiteriin vasta koulutusta vastaavan maksusuorituksen sekä merkinnästä aiheutuvan viranomais-/käsittelymaksun näkyessä Lahden Aluetaksin tilillä.

Koulutuksen osallistumismaksu (ml. viranomaiskulut) lähetetään osallistujan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen koulutusajankohdan varmistuttua. Koulutusmaksu tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua, jotta koulutuksen suorittamisesta voidaan tehdään merkintä Traficomin rekisteriin.

Koulutusten päivämäärät ja kellonajat (ml. ilmoittautuminen)

Elokuun koulutukset 5-8.8. klo 17-21 Teoria(lähi/etä) osuudet tai 10-11.8 klo 8-16 Teoria(lähi/etä) osuudet ja 17.8 klo 8-16 Käytännön(lähi) osuus

  • 5-8.8.2024 Teoria 17-21 + 17.8.2024 Käytäntö 8-16 (430 € alv 0% +Traficomin käsittelymaksu 18,50€) Etäopiskeluna (teams) tai paikanpäällä
  • 10-11.8.2024 Teoria 8-16 + 17.8.2024 Käytäntö 8-16 (430 € alv 0% +Traficomin käsittelymaksu 18,50 €) Etäopiskeluna (teams) tai paikanpäällä
  • 17.8.2024 Käytäntö 8-16 (180 € alv 0% + Traficomin käsittelymaksu 18,50 €) Suoritettava paikanpäällä lähiopiskeluna

Ilmoittaudu