Lahden Aluetaksin kuljettaja- ja laitekoulutus (peruskoulutus)

Lahden Aluetaksin kuljettaja- ja laitekoulutus antaa valmiudet toimia Lahden Aluetaksin välityksessä olevissa takseissa. Koulutuksen tarkoituksena on opettaa tuleville kuljettajille Lahden Aluetaksin säännöt ja ohjeet sekä kertoa millä tavalla haluamme asiakkaitamme palvella. Koulutuksen aikana perehdymme myös erityisryhmien kanssa toimimiseen sekä harjoittelemme pyörätuolin ja paarien kanssa työskentelyä. Koulutukseen kuuluu myös taksilaitteiden perusopetusta, jotta taksamittareiden käyttö on myös uusilla kuljettajilla hallussa. Koulutukseen on mahdollista osallistua, vaikka ei omaisi vielä taksinkuljettajan ammattiajolupaa. Koulutuksen lopuksi pidämme mittarikokeen sekä teoriakokeen, jossa pääpainona on Lahden katutuntemus. Kokeella varmistamme tulevien kuljettajien aluetuntemuksen tason. Koulutuksen kesto on noin 24 tuntia jakautuen noin 8 illalle. Koulutus vaatii osallistujan paikallaolon koulutuspaikalla.

Ilmoittaudu