Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutukset

Lahden Aluetaksi toteuttaa taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksia - koulutusten ajankohdat julkaistaan täällä Lahden Aluetaksin sivuilla Koulutus -kohdassa (sivun ylävalikko).

Koulutus täyttää uuden määräyksen taksinkuljettajan erityisryhmien kuljettajakoulutuksesta ja koulutuksen suoritettuasi saat merkinnän Traficomin rekisteriin. Kela -kuljetuksia ajavien kuljettajien on suoritettava koulutus 1.1.2024 mennessä.

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksissa on hyvä huomioida, että 

- jos olet saanut taksinkuljettajan ajoluvan ennen 1.7.2018 sinulle riittää koulutuksen käytännön osuuden suorittaminen (7h),

- jos olet saanut taksinkuljettajan ajoluvan 1.7.2018 jälkeen sinun tulee suorittaa koulutus kokonaisuudessaan (14h teoria + 7h käytäntö = 21h).